معرفی نسخه های مختلف نرم افزار حسابداری فروشگاهی زیتون


نرم افزار حسابداری
فروشگاهی 
نسخه ساده  برخی از امکانات نرم افزار عبارت است از : 

 • تعیین سطح دسترسی کاربران و ورود به نرم افزار با نام کاربر و رمز عبور تعريف شده 
 • استفاده از کليدهای ميانبر برای دسترسی سريع به فرمها
 • اعلام سررسيد چکهای دريافتی و پرداختی هنگام ورود به نرم افزار
 • تعريف اشخاص يا طرف حسابها / تعريف شماره حسابهای بانکی
 • تعريف انبارهای مختلف / تعريف گروه کالاها / تعريف کالاها و اجناس يا خدمات
 • تعريف درآمدها و اضافات / تعريف سرفصل هزينه ها / تعريف اموال و دارائی ها
 • گزارشات متنوع و کامل و جداگانه از چکهای دريافتی و پرداختی
 • گزارشات دفترداری شامل (حساب اشخاص ،صندوق ،بانک ،بدهکاران و بستانکاران و...)
 • گزارشات مربوط پيش فاکتور ( ليست پيش فاکتورهای فاقد اعتبار ، باز ، قطعی شده)
 • گزارشات مربوط به اداره دارائی (اطلاعات موضوع بند 169 ، بند ب دفاتر مشاغل ، بند ج خلاصه ...)
 • تعریف نقطه سفارش کالاها  (اخطار سیستم  قبل از اتمام جنس)
 • تعيين قيمت فروش کالاها ( تعريف درصد سود مشخص برای هرجنس در فاکتور فروش)
 • خرید و فروش بصورت امانی و قطعی ، گزارش و تسویه فاکتورهای امانی یا قطعی
 • امکان چاپ و سازگاری با تمامی چاپگرهای حرارتی/لیزری/سوزنی و تمام بارکدخوان ها و ...            

 

3/500/000  ریال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نرم افزار حسابداری
فروشگاهی
نسخه پیشرفته

برخی از امکانات نرم افزار عبارت است از : 

 • ایجاد سالی مالی و انتقال همه اطلاعات سال قبل به سال مالی جدید
 • تنظیم تاریخ بصورت دستی و امکان سند زنی در تاریخهای قبل از تاریخ جاری
 • عمليات مربوط به چکهای دريافتی  (اعلام واگذاری ،اعلام وصول، اعلام برگشت چکهای واگذارشده ،اعلام برگشت چکهای خرج شده، استرداد چکهای برگشتی ، چکهای دریافتی اول دوره )
 • عملیات مربوط به چکهای پرداختی  (وصول ، ابطال ، تعریف دسته چک ... )
 • گزارشات دفترداری شامل (حساب اشخاص، صندوق، بانک، هزينه ها، درآمدها، بدهکاران، بستانکاران) 
 • پیش فاکتور و گزارشات مربوط به پيش فاکتور ( ليست پيش فاکتورهای فاقد اعتبار ، باز ، قطعی شده )
 • گزارشات متنوع و کامل و جداگانه از چکهای دريافتی و پرداختی
 • گزارشات دفترداری شامل (حساب اشخاص ،صندوق ،بانک ،بدهکاران و بستانکاران و...)
 • گزارشات مربوط پيش فاکتور ( ليست پيش فاکتورهای فاقد اعتبار ، باز ، قطعی شده)
 • تعریف نقطه سفارش کالاها  (اخطار سیستم  قبل از اتمام جنس)
 • تعيين قيمت فروش کالاها ( تعريف درصد سود مشخص برای هرجنس در فاکتور فروش)
 • خرید و فروش بصورت امانی و قطعی ، گزارش و تسویه فاکتورهای امانی یا قطعی
 • امکان چاپ و سازگاری با تمامی چاپگرهای حرارتی/لیزری/سوزنی و تمام بارکدخوان ها و ...                        
 • امکان سفارشی سازی نرم افزار بدلخواه مشتری 
  

5/000/000  ریال 

برچسب ها :

نرم افزار حسابداری , نرم افزار فروشگاهی , نرم افزار فروشگاه , نرم افزارسوپرمارکت , نرم افزار حسابداری فروشگاهی , برنامه حسابداری , صندوق مکانیزه فروش , صندوق مکانیزه , چاپگر صدور فیش , فیش پرینتر , لیبل پرینتر نرم افزار زیتون , سامانه صندوق فروش , برنامه صدور فیش 

این صفحه مورد علاقه من است ! معرفی این صفحه به دوستان