معرفی نسخه های مختلف نرم افزار انبارداری مبتنی بر بارکد زیتون
نرم افزار انبارداری
مبتنی بر بارکد
نسخه پیشرفته

برخی از امکانات نرم افزار عبارت است از : 

  تعریف کالاها و انبارهای مختلف بدون محدودیت
  تعریف موجودی اول دوره
  تعریف واحدهای سنجش
  تعریف لیست کارگران
  تعریف سفارش دهندگان
  تعریف فهرست عملکردهای سیستم
  معرفی ورود و خروج انبار قطعات
  گزارشهای مربوط به انبار قطعات
  معرفی ورود وخروج انبار مواد اولیه
  گزارشهای مربوط به انبار مواد اولیه (ورود،خروج،لیست کالا،اول دوره...) 
  گزارشهای متنوع از انبار کالاهای تولید شده
  تولید بارکد در تمام قسمتهای محیط نرم افزار
  ارسال تمامی گزارشات به محیط اکسل
  استفاده از بانک اطلاعاتی SQL Server
  امکان اجرای برنامه در محیط شبکه
  طراحی فرمهای سیستم به دلخواه کاربر
  تهیه گزارشات سلسله مراتبی از بالاترین سطح تا جزئی ترین بخش
  جستجو در تمامی فرمها و گزارشات بصورت گسترده
  استفاده از حروف و اعداد برای کدینگ کالا
  چاپ برگه های شمارش انبارگردانی در هر مقطع و ثبت سند انبارگردانی                                       

نرم افزار انبارداری ، نرم افزار انبارگردانی 

نرم افزار انبارداری ، نرم افزار انبارگردانی


 40/000/000  ریال 

برچسب ها :

نرم افزار انبارداری زیتون

این صفحه مورد علاقه من است ! معرفی این صفحه به دوستان